Magnitudes escalares e vectoriais

Magnitudes escalares e vectoriais

Aplicación flash da web Educaplus  para clasificar algunhas magnitudes como escalares ou vectoriais.

Adecuado como traballo complementario ou de reforzo.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/magnitudes-escalares-y-vectoriales

 

Advertisement

Física e Química Interactiva para 3ºESO

Material dixital interactivo elaborado polos extremeños Claudia García Martinez e Antonio Morillo Nieto que inclúen os contidos de Física e Química de 3ºESO xunto con actividades interactivas sobre os mesmos e cuestionarios de avaliación. A sección Laboratorio amosa mediante animacións procesos seguidos en relación cos contidos tratados en cada tema.

URL do recurso: http://contenidos.educarex.es/mci/2006/22/unidad/indice.htm

Notación científica

Aplicación flash que ilustra como utilizar a notación científica e as operacións con números en esa notación.

Pertence á páxina Educaplus, de acceso libre pero cun número limitado de visitas por cada sesión. Para evitar esta limitación, compre rexistrarse.

Adecuado para proxección en canón e encerado dixital e aula de ordenadores.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/notacion-cientifica

Calibre

Aplicación flash para aprender a utilizar un calibre. Pódense medir lonxitudes con seis calibres diferentes, lonxitude exterior, interior e profundidade.

Pertence á páxina Educaplus, de acceso libre pero cun número limitado de visitas por cada sesión. Para evitar esta limitación, compre rexistrarse.

Adecuado para proxección en canón e encerado dixital, aula de ordenadores e como laboratorio virtual.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/calibre

Balanza monoprato

Aplicación flash que permite simular a pesada cunha balanza monoprato de distintos matraces con distintos gases.

Pertence á páxina Educaplus, de acceso libre pero cun número limitado de visitas por cada sesión. Para evitar esta limitación, compre rexistrarse.

Adecuado para proxección en canón e encerado dixital e aula de ordenadores.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/balanza-monoplato

Escalas termométricas

Aplicación flash que da valores das temperaturas nas escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit.

Pertence a web de Educaplus, libre pero que limita o número de entradas por sesión. Para evitar esa limitación, o usuario pódese rexistrar. O rexistro é gratuíto.

Adecuado como material de reforzo complementario.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/escalas-termometricas

SIU

Web do Centro Español de Metrología con completa inforamción sobre o SIU, unidades e símbolos, múltiplos e submúltiplos e regras de escritura.

Adecuada como material complementario.

URL do recurso: http://www.cem.es/cem/es_ES/metrologia/sistemaunidades_basicas.jsp?op=sistemaunidades_basicas