O son

sonido

Unidade didáctica do proxecto Newton do INTEF do Ministerio de Educación que desenvolve os contidos propios de Físicade 2º de bacharelato deste tema. Tamén se pode utilizar algunha parte en 4º da ESO.

Inclúe animacións en flash e applets Java que simulan distintos tipos de ondas sonoras, estacionarias, esféricas, distintos timbres, etc.

Adecuado para proxección e como material de apoio.

URL do recurso: http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/el_sonido/index.htm

Advertisement

Difracción a través dunha fenda

Difracción Applet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma que permite visualizar a difracción dun fronte de ondas plano chega a unha pequena fenda.

Adecuada para proxección na aula.

 

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_29.html

 

Refracción dun tren de ondas luminosas

refracción

Applet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma que simula o proceso de refracción dun tren de ondas na superficie de separación de dous medios. Pódese escoller o segundo medio, variar o ángulo de incidencia e a lonxitude de onda da radiación incidente.

Adecuado para proxección en canón na aula ou como práctica de laboratorio virtual.

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_4.htm

Comprobación experimental da Lei de Snell

Applet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma que simula a determinación do índice de refracción dun líquido (pódense secoller tres distintos) medindo os ángulos de incidencia e refracción. O Applet representa gráficamente os senos dos ángulos e permite a determinación gráfica do índice.

 Adecuado para proxección en canón ou encerado dixital ou traballo na aula de ordenadores ou laboratorio virtual..

URL do recurso:http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_1.html

Reflexión e refracción

Applet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma que ilustra a reflexión e refracción podendo escoller entre sete medios distintos. Pódese variar o ángulo de incidencia. O Applet devolve os ángulos de reflexión e refracción.

  Adecuado para proxección en canón ou encerado dixital ou traballo na aula de ordenadores.

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_16.htm

Onda electromagnética

Applet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma que permite visualizar a evolución dunha onda electromagnética podendo variar a lonxitude de onda e as intensidades dos campos eléctrico e magnético.

Adecuado para proxección en canón ou encerado dixital.

URL do rescurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_30.htm

Refracción da luz

Aplicación flash que permite visualizar o camiño da luz cando se refracta. Pódese escoller entre dez medios distintos de propagación do raio refractado. Informa dos ángulos de incidencia e refracción e permite visualizar o ángulo límite.

Pertence á páxina Educaplus, de acceso libre pero cun número limitado de visitas por cada sesións. Para evitar esta limitación, compres rexistrarse.

Adecuado para proxección en canón ou en encerado interactivo e para aula de ordenadores e laboratorio virtual.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/refraccion-de-la-luz

Ondas (2)

Applet Java elaborado por Tavi Casellas e disponible na súa web Fislab.net.  Seleccionando amplitude, período, frecuencia, e/ou número de ondasrepresenta gráficamente o perfil da onda e as gráficas de velocidade e aceleración dun punto do medio. É necesario ter instalado o pluggin Java 1.3.

Adecuado para proxección e para traballo na aula de ordenadores.

URL do recurso: http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/ones/appletsol2.htm

Polarización da luz

Aplicación flash que ilustra como a luz atraviesa con distinta intensidade dous filtors polarizadores variando o ángulo de orientación entre polarizador e analizador

Pertence á páxina Educaplus, de acceso libre pero cun número limitado de visitas por cada sesións. Para evitar esta limitación, compres rexistrarse.

Adecuado para proxección en canón ou en encerado interactivo.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/polarizacion-de-la-luz

Efecto Doppler

 

Aplicación flash que permite visulaizar os cambios na frecuencia dun son  emitido por un automóvil e recibido por un motorista nos distintos casos de movemento relativo entre ambos. Pódese escoller a velocidade de cada un e o sentido da marcha do motorista.

Pertence á páxina Educaplus, de acceso libre pero cun número limitado de visitas por cada sesións. Para evitar esta limitación, compres rexistrarse.

Adecuado para proxección en canón ou en encerado interactivo.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/efecto-doppler

Ondas lonxitudinais e transversais

Aplicación flash para xerar ondas lonxitudinais e transversais. Pódese variar a amplitude, xerar combinacións de ambos tipos, amosar ou non partículas testigo e refrexar a onda co que se xera unha onda estacionaria.

Pertence á páxina Educaplus, de acceso libre pero cun número limitado de visitas por cada sesións. Para evitar esta limitación, compres rexistrarse.

Adecuado para proxección en canón ou en encerado interactivo.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/ondas-longitudinales-y-transversales

As ondas

Actividade didáctica interactiva en Javaclic que desenvolve os contidos curriculares relacionados cos fenómenos ondulatorios, adecuados ao nivel de 4º de ESO. Cómpre instalar a aplicación libre e gratuíta Javaclic. (Páxina de descarga de Javaclic:  http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm ).

Estructurado en catro capítulos: As ondas en xeral, O son, A luz,  e un capítulo de avaliación. Dentro de cada capítulo inclúense diversas actividades interactivas con elementos multimedia que o alumnado debe resolver. Como é propio de Javaclic, emítense informes de usuario (actividades visitadas, resoltas e falladas), ó remate da sesión.

Adecuado para traballo do alumnado no ordenador, individualmente ou en equipo.

Feita por José A. Garabatos.

URL do recurso: http://centros.edu.xunta.es/iesdeteis/fq/auladebenito/asondas/index.html

Publicado en 5. Ondas, son e luz. Etiquetas: . Leave a Comment »

Ondas

Aplicación feita en flash por Luis Ignacio García González. 1º premio CNICE 2004.

Desenvolve mediante o uso dun laboratorio virtual os conceptos propios deste tema para 4º da ESO. Se podería utilizar tamén como introducción en 2º de Bacharelato. Estudia as propiedades xerais das ondas e a reflexión e refracción. Inclúe cuestionarios de autoavaliación.

Adecuado para proxección e traballo individual ou en pequeno grupo.

URL do recurso: http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/MovOnd/index.htm

Publicado en 5. Ondas, son e luz. Etiquetas: . Leave a Comment »