A química do carbono

A química do carbonoMaterial de apoio ao estudo da formulación e propiedades dos compostos orgánicos feito por Abelardo López Lorente. Inclúe exercicios de autoavaliación e propostas de prácticas de laboratorio. Formato de páxina web. Adecuado como material complementario de estudo.

No enderezo seguinte pódese entrar na aplicación ou descargala como arquivo zip

URL do recurso: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/contenido/ndoiand-20070924-0005-la-quimica-del-carbono

Advertisement

Constrúe moléculas de alquinos

Aplicación flash da web Educaplus que propón a construcción das moléculas dos alquinos máis pequenos, dando a cadena carbonada á que o usuario debe engadir os átomos de hidróxeno.

A web de Educaplus é libre pero limita o número de entradas nos seus recursos. Para evitar esta limitación, cómpre rexistrarse. O rexistro é gratuito.

Material adecuado para uso na aula de ordenadores ou como material complementario.

YRL do recurso: http://www.educaplus.org/game/construye-moleculas-de-alquinos

Constrúe moléculas de alquenos

Aplicación flash da web Educaplus que propón a construcción das moléculas dos alquenos máis pequenos, dando a cadena carbonada á que o usuario debe engadir os átomos de hidróxeno.

A web de Educaplus é libre pero limita o número de entradas nos seus recursos. Para evitar esta limitación, cómpre rexistrarse. O rexistro é gratuito.

Material adecuado para uso na aula de ordenadores ou como material complementario.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/construye-moleculas-de-alquenos

Constrúe moléculas de alcanos

Aplicación flash da web Educaplus que propón a construcción das moléculas dos alcanos máis pequenos, dando a cadena carbonada á que o usuario debe engadir os átomos de hidróxeno.

A web de Educaplus é libre pero limita o número de entradas nos seus recursos. Para evitar esta limitación, cómpre rexistrarse. O rexistro é gratuito.

Material adecuado para uso na aula de ordenadores ou como material complemantario.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/construye-moleculas-de-alcanos

Formulación Orgánica

Web de Carlos Alonso con explicacións, exemplos e exercicios de Formulación orgánica. Desenvolve tódolos grupos funcionais propios do bacharelato. Inclúe unha galería de moléculas feitas con modelos moleculares de “bolas”.

Adecuada como material de apoio e complementario

URL do recurso: http://www.alonsoformula.com/organica/