Efecto fotoeléctrico

Forma parte do curso de Física Interactiva de José Villasuso Gato. Contén un applet Java no que se pode simular o efecto fotoeléctrico variando o material do cátodo (cesio, potasio ou sódio), a lonxitude de onda do fotón incidinte (5 opcións) e procurar o potencial de frenado.

Adecuado como laboratorio virtual e para proxección.

URL do recurso: http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Ef_Fotoelectrico/EfectoFotoelectrico_indice.htm