Radiación alfa

Simulación feita en Java. Forma parte da web PhET (Physics Education Technology) da Universidade de Colorado. Pódense escoller diversos idiomas, entre eles español e catalán, pero non o galego.

Explica a radiación alfa como partículas alfa saíndo do núcleo por efecto túnel, e o concepto de vida media e o seu carácter estadístico-aleatorio. A simulación pode facerse cun número de núcleos  que decaen ou cun so núcleo no que se observa a súa evolución.

Adecuado para proxección.

URL do recurso: http://phet.colorado.edu/en/simulation/alpha-decay

Advertisements

Forzas entre os átomos

Forzas entre os átomos

Aplicación flash que ilustra as forzas atractivas e repulsivas entre núcleos e electróns de dous átomos.

Pertence á páxina Educaplus, de acceso libre pero cun número limitado de visitas por cada sesión. Para evitar esta limitación, compre rexistrarse.

Adecuado para proxección en canón e encerado dixital e aula de ordenadores.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/fuerzas-entre-los-atomos

Escala de pH

Simulación feita en Java. Forma parte da web PhET (Physics Education Technology) da Universidade de Colorado.

Comproba o pH de distintos líquidos. Da a concentración ou a razón de ións. Permite diluir con auga ou concentrar as disolucións.

Disponible en varios idiomas, entre eles inglés e español.

URL do recurso: http://phet.colorado.edu/en/simulation/ph-scale

Solucións Ácido Base

Simulación feita en Java. Forma parte da web PhET (Physics Education Technology) da Universidade de Colorado.

Ilustra o valor do pH (“medido” con ph-metro, con papel indicador ou mediante a conductividade) de distintas disolucións ácidas e básicas. Amosa tamén a disociación do ácido ou da base.

Disponible en varios idiomas, entre eles inglés e español.

Adecuado para proxección na aula e como  apoio dos cálculos de ph. Temén, aínda que algo pobre como laboratorio virtual.

URL do recurso: http://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions

Configuración electrónica

Aplicación flash da web Educaplus que da a configuración electrónica, segundo o principio de Aufbau, de tódolos átomos da táboa periódica.

Aweb de Educaplus é libre pero limita o número de entradas nos seus recursos. Para evitar esta limitación, cómpre rexistrarse. O rexistro é gratuito.

Material adecuado para proxección en canón ou pizarra interactiva ou com material de apio ou complementario.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/configuracion-electronica

Natureza do enlace químico

Aplicación flash da web Educaplus que ilustra o carácter covalente apolar, polar ou iónico do enlace químico, seleccionando a electronegatividade de cada átomo ou escollendo da táboa periódica os átomos implicados.

A web de Educaplus é libre pero limita o número de entradas nos seus recursos. Para evitar esta limitación, cómpre rexistrarse. O rexistro é gratuito.

Material adecuado para proxección en canón ou pizarra interactiva.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/naturaleza-del-enlace-quimico

Constrúe moléculas de alquinos

Aplicación flash da web Educaplus que propón a construcción das moléculas dos alquinos máis pequenos, dando a cadena carbonada á que o usuario debe engadir os átomos de hidróxeno.

A web de Educaplus é libre pero limita o número de entradas nos seus recursos. Para evitar esta limitación, cómpre rexistrarse. O rexistro é gratuito.

Material adecuado para uso na aula de ordenadores ou como material complementario.

YRL do recurso: http://www.educaplus.org/game/construye-moleculas-de-alquinos