Caída libre

Applet Java elaborado por Tavi Casellas e disponible na súa web Fislab.net. Selecciónase altura de partida, altura de chegada e velocidade inicial. O applet debuxa a traxectoria e traza as gráficas a/t, v/t e y/t. É necesario ter instalado o pluggin Java 1.3.

Adecuado para proxección e para traballo na aula de ordenadores.

URL do recurso: http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/caiguda/appletsol2.htm

Advertisement