Cambios de estado da auga

Aplicación flash da web Educaplus.

Permite visualizar aos cambios de estado da auga desde -5ºC segundo sube a temperatura.

A web de Educaplus é libre pero limita o número de entradas nos seus recursos. Para evitar esta limitación, cómpre rexistrarse. O rexistro é gratuito.

Material adecuado para uso na aula de ordenadores ou para proxección en canón ou pizarra dixital.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/cambios-de-estado-del-agua

Advertisement

Calor e temperatura (2)

Recurso correspondente ao proxecto Newton do ITE, elaborado por Carlos Herrán Martínez

Trátase dunha web donde desenvolve os contidos correspondentes á enerxía térmica, temperatura e calor, cambios de estado e equilibrio térmico. Inclúe unha avaliación.

Adecuado como material complementario de estudo.

URL do recurso: http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/calor/calor-indice.htm

Escalas termométricas

Aplicación flash que da valores das temperaturas nas escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit.

Pertence a web de Educaplus, libre pero que limita o número de entradas por sesión. Para evitar esa limitación, o usuario pódese rexistrar. O rexistro é gratuíto.

Adecuado como material de reforzo complementario.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/escalas-termometricas

Calorimetría

Aplicación flash da web Educaplus.

Permite simular a práctica do cálculo da calor específica de distintos corpos sólidos, seleccionando a masa do sólido e a de auga e as temperaturas iniciais.

A web de Educaplus é libre pero limita o número de entradas nos seus recursos. Para evitar esta limitación, cómpre rexistrarse. O rexistro é gratuito.

Material adecuado para uso na aula de ordenadores ou para proxección en canón ou pizarra dixital.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/calorimetria

Calor y temperatura

Explicacións, ilustracións, propostas de actividades e applets Java. Moi exhaustivo. Elaborado por José Villasuso Gato (IES Monelos) Premio Educared 2002.  Deseñado para 4º da ESO, ten aplicación en outros niveis.

Os applets son os seguintes: Temperatura e axitación, Temperatura e presión, Cambios de estado, Medida do equivalente en auga do calorímetro e Medida do calor específico.

Adecuado como material complemetario e, sobre todo algúns applets, para proxección e a modo de laboratorio virtual.

URL do recurso: http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Calor/index.htm