Choques

Applet Java elaborado por Tavi Casellas e disponible na súa web Fislab.net. Choque elástico e inelástico. Escóllese masa de cada corpo, ángulo de incidencia (no caso de choque inelástico). Devolve velocidades ou enerxías. É necesario ter instalado o pluggin Java 1.3.

Adecuado para proxección e para traballo na aula de ordenadores.

URL do recurso: http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/xocs/appletsol2.htm

Advertisement