Interferencia producida por dúas fontes sincrónicas

Applet Java pertencente ao Laboratorio virtual Prisma simula a interferencia de dúas ondas planas coherentes. Amosa os frentes de ondas e as hipérbolas constructivas e destructivas. Pódese variar a lonxitude de onda

Adecuado para proxección en canón e encerado dixital e para taraballo na aula de ordenadores.

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_13.htm

Advertisement

Interferencias (2)

Applet Java elaborado por Tavi Casellas e disponible na súa web Fislab.net.  Simula as interferencias de onds coherentes circulares. Pódese seleccionar a distancia entre focos e a lonxitude de onda. Traza ás hipérbolas e informa da amplitude nun punto determinado. É necesario ter instalado o pluggin Java 1.3.

Adecuado para proxección e para traballo na aula de ordenadores.

URL do recurso: http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/interf/appletsol2.htm

Interferencias

Animación flash que permite visualizar as interferencias de ondas planas xerados por dos focos puntuais. Pódese deter a animación para ter unha vista estática dos frentes de ondas, variar a distancia entre os focos, debuxar ou borrar as hipérbolas construtivas e destrutivas e ter o valor da amplitude de onda en un punto calquera do plano de interferencias.

Adecuada para proxección con canón ou pizarra interactiva e para traballo na aula de ordenadores.

Feita por José A. Garabatos

http://centros.edu.xunta.es/iesdeteis/fq/auladebenito/materiais/bach2/bach2F.html#vibracions