Leis dos gases ideais

Aplicación flash da web Educaplus que relata mediante audio e animación visual os pasos para obter a ecuación de estado dos gases a partir das leis experimentais.

A web de Educaplus é libre pero limita o número de entradas nos seus recursos. Para evitar esta limitación, cómpre rexistrarse. O rexistro é gratuito.

Material adecuado para uso na aula de ordenadores ou como material complemantario.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/ley-de-los-gases-ideales

Advertisement

Lei de Charles

Aplicación flash da web Educaplus que simula a demostración experimental da lei de Charles. Selecciónase a temperatura e varía o volume a presión constante. Simultáneamente trázase a gráfica V-T.

A web de Educaplus é libre pero limita o número de entradas nos seus recursos. Para evitar esta limitación, cómpre rexistrarse. O rexistro é gratuito.

Material adecuado para uso na aula de ordenadores ou para proxección en canón ou pizarra dixital  ou laboratorio virtual.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/ley-de-charles

Lei de Boyle

Aplicación flash da web Educaplus que simula a demostración experimental da lei de Boyle. Movendo un émbolo, tómanse datos de presión e volume que a aplicación representa gráficamente.

A web de Educaplus é libre pero limita o número de entradas nos seus recursos. Para evitar esta limitación, cómpre rexistrarse. O rexistro é gratuito.

Material adecuado para uso na aula de ordenadores ou para proxección en canón ou pizarra dixital  ou laboratorio virtual.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/ley-de-boyle

Leis dos Gases

Dentro da páxina de recursos do INTEF (Instituo Nacional de Tecnoloxías Educativas e de Formación do Profesorado) do MECD. Desenvolve o estudo dos gases mediante páxinas de explicación, audio, simulacións flash e exercicios interactivos.  Inclúe as biografías de Avogadro, Boyle, Charles e Gay-Lussac.

Adecuado para uso na aula mediante proxección ou como material complementario.

URL do recurso: http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/gases/

Gases, ¿que son os gases?

Web quest dentro do Proxecto Agrega, realizada por Marta Vasallo na que propón unha tarefa sobre a teoría cinético molecular e as leis dos gases. Desafortunadamente, moitas das ligazóns que suministra están, actualmente, rotas. Pódense acadar mediante o buscador de Google.

URL do recurso: http://agrega.catedu.es/repositorio/15102009/16/es-ar_20091015_2_9135726/969/index.html

Leis dos gases. Estudo experimental.

Páxina que desenvolve de xeito sinselo as leis dos gases. Inclúe un video no que reproduce procesos isotermos,  isobaros e isocoros no laboratorio. Eses mismos procesos están simulados en pequenas animacións flash.

Feita por Luis Ignacio García González. Está na sua web FisQuiWeb.

URL do recurso: http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Gases/index.htm