Focos dunha lente delgada converxente

Lentes converxentesApplet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma. Simula a traxectoria dos raios procedentes dunha fonte de luz que atravesa dúas lentes converxentes. Pódese mover a fonte ata atopar os focos das lentes.

Adecuado para proxección na aula.

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_5.html

 

Advertisement

Óptica Xeométrica. As lentes

Applet Java feito por Jordi Lagares Roset, que simula a formación de imaxes a través de lentes converxentes e diverxentes.  Os Applets pódense descargar para a súa execución en local. Pódese variar a posición do obxecto e a do foco.

Está disponible en galego e en castelán (aparte do catalán orixinal)

Adecuado para proxección en canón.

Páxina de descarga do recurso: http://www.xtec.cat/~jlagares/fisica.htm

Lentes delgadas

Applet Java pertencente ao Laboratorio virtual Prisma que simula a formación de imaxes a través dunha lente delgada converxente ou diverxente. Pódese variar a distancia focal.

Adecuado para proxección, traballo en aula de ordenadores ou como laboratorio virtual.

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_20.htm

Espellos esféricos

Applet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma que simula a foramción de imaxes nun espello esférico. Pódese variar a distancia focal (positiva ou negativa).

Adecuado para proxección en canón ou encerado dixital ou traballo na aula de ordenadores.

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_26.html

Banco óptico

Recurso correspondente ao Proxecto Newton do ITE, elaborado por José Luis San Emeterio Peña. Estudia as propiedades das lentes e espellos, incluíndo applets en Java para a súa simulación. Tamén ilustra o funcionamento do microscopio e o telescopio. Dispón de exercicios e autoavaliación.

Adecuado para proxección en canón ou encerado dixital, especialmente os applets das lentes e espellos, e para traballo en aula de ordenadores.

URL do recurso: http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/bancooptico/objetivos.html

Óptica Xeométrica

Curso completo (texto e imaxe) de óptica xeométrica, axeitado para bacharelato, realizado por Jesús Vilasuso Gato (IES Monelos). Inclué un applet Java para simular a formación de imaxes con espellos esféricos e lentes delgadas de uso moi áxil.

O curso é interesante como material complementario do alumnado. Os appplets de formación de imaxe son adecuados para uso na aula.

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/OptGeometrica/index.htm