Movemento circular

Applet Java elaborado por Tavi Casellas e disponible na súa web Fislab.net. Simúlase o movemento circular uniforme e con aceleración tanxencial constante. Pódese axustar a fase inicial, velocidade angualr e aceleración angular. Traza as gráficas x/t, v/t e a/t.  É necesario ter instalado o pluggin Java 1.3.

Adecuado para proxección e para traballo na aula de ordenadores.

URL do recurso: http://www.xtec.cat/~ocasella/applets/movcirc/appletsol2.htm

Advertisement