Notación científica

Aplicación flash que ilustra como utilizar a notación científica e as operacións con números en esa notación.

Pertence á páxina Educaplus, de acceso libre pero cun número limitado de visitas por cada sesión. Para evitar esta limitación, compre rexistrarse.

Adecuado para proxección en canón e encerado dixital e aula de ordenadores.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/notacion-cientifica

Advertisement