O espectro electromagnético

espectro

Nesta páxina correspondente ao Curso Interactivo de Física de Ángel Franco, explícase e ilústrase a natureza da radicación electromagnética, partindo das leis de Maxwell e indicando as distintas rexións do espectro.

Inclúe un applet Java no que se xeran os espectros de emisión de diversos metais. Serve como final do bloque de electromagnetismo, como introducción a bloque de óptica e tamén ao tema de Física cuántica de Física de 2º de bacharelato. Tamén na química de 2º no setudo dos espectros atómicos.

Adecuado como material de apoio e, o applet, para proxección.

URL do recurso: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/cuantica/experiencias/espectro/espectro.html

Advertisement

Difracción a través dunha fenda

Difracción Applet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma que permite visualizar a difracción dun fronte de ondas plano chega a unha pequena fenda.

Adecuada para proxección na aula.

 

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_29.html

 

Focos dunha lente delgada converxente

Lentes converxentesApplet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma. Simula a traxectoria dos raios procedentes dunha fonte de luz que atravesa dúas lentes converxentes. Pódese mover a fonte ata atopar os focos das lentes.

Adecuado para proxección na aula.

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_5.html

 

Refracción dun tren de ondas luminosas

refracción

Applet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma que simula o proceso de refracción dun tren de ondas na superficie de separación de dous medios. Pódese escoller o segundo medio, variar o ángulo de incidencia e a lonxitude de onda da radiación incidente.

Adecuado para proxección en canón na aula ou como práctica de laboratorio virtual.

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_4.htm

Óptica Xeométrica. As lentes

Applet Java feito por Jordi Lagares Roset, que simula a formación de imaxes a través de lentes converxentes e diverxentes.  Os Applets pódense descargar para a súa execución en local. Pódese variar a posición do obxecto e a do foco.

Está disponible en galego e en castelán (aparte do catalán orixinal)

Adecuado para proxección en canón.

Páxina de descarga do recurso: http://www.xtec.cat/~jlagares/fisica.htm

Principio de Huygens

Applet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma que simula formación de frentes de ondas reflexados e refractados mediante a aplicación do principio de Huygens. pödense variar os indices de refracción e o ángulo de incidencia.

 Adecuado para proxección en canón ou encerado dixital ou traballo na aula de ordenadores.

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/huygens_applet.html

Comprobación experimental da Lei de Snell

Applet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma que simula a determinación do índice de refracción dun líquido (pódense secoller tres distintos) medindo os ángulos de incidencia e refracción. O Applet representa gráficamente os senos dos ángulos e permite a determinación gráfica do índice.

 Adecuado para proxección en canón ou encerado dixital ou traballo na aula de ordenadores ou laboratorio virtual..

URL do recurso:http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_1.html

Reflexión e refracción

Applet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma que ilustra a reflexión e refracción podendo escoller entre sete medios distintos. Pódese variar o ángulo de incidencia. O Applet devolve os ángulos de reflexión e refracción.

  Adecuado para proxección en canón ou encerado dixital ou traballo na aula de ordenadores.

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_16.htm

Lentes delgadas

Applet Java pertencente ao Laboratorio virtual Prisma que simula a formación de imaxes a través dunha lente delgada converxente ou diverxente. Pódese variar a distancia focal.

Adecuado para proxección, traballo en aula de ordenadores ou como laboratorio virtual.

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_20.htm

Espellos esféricos

Applet Java pertencente ao laboratorio virtual Prisma que simula a foramción de imaxes nun espello esférico. Pódese variar a distancia focal (positiva ou negativa).

Adecuado para proxección en canón ou encerado dixital ou traballo na aula de ordenadores.

URL do recurso: http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/op_applet_26.html

Refracción. Dous cambios de medio

Aplicación flash que permite visualizar o camiño da luz cando se refracta sucesivamente en dúas superfices paralelas. Pódese variar o índice de refracción de cada medio e o ángulo de incidencia. Devolve os ángulos de refracción.

Pertence á páxina Educaplus, de acceso libre pero cun número limitado de visitas por cada sesións. Para evitar esta limitación, compres rexistrarse.

Adecuado para proxección en canón ou en encerado interactivo e para aula de ordenadores e laboratorio virtual.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/refraccion-con-dos-cambios-de-medio

Refracción da luz

Aplicación flash que permite visualizar o camiño da luz cando se refracta. Pódese escoller entre dez medios distintos de propagación do raio refractado. Informa dos ángulos de incidencia e refracción e permite visualizar o ángulo límite.

Pertence á páxina Educaplus, de acceso libre pero cun número limitado de visitas por cada sesións. Para evitar esta limitación, compres rexistrarse.

Adecuado para proxección en canón ou en encerado interactivo e para aula de ordenadores e laboratorio virtual.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/refraccion-de-la-luz

Banco óptico

Recurso correspondente ao Proxecto Newton do ITE, elaborado por José Luis San Emeterio Peña. Estudia as propiedades das lentes e espellos, incluíndo applets en Java para a súa simulación. Tamén ilustra o funcionamento do microscopio e o telescopio. Dispón de exercicios e autoavaliación.

Adecuado para proxección en canón ou encerado dixital, especialmente os applets das lentes e espellos, e para traballo en aula de ordenadores.

URL do recurso: http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/bancooptico/objetivos.html

Polarización da luz

Aplicación flash que ilustra como a luz atraviesa con distinta intensidade dous filtors polarizadores variando o ángulo de orientación entre polarizador e analizador

Pertence á páxina Educaplus, de acceso libre pero cun número limitado de visitas por cada sesións. Para evitar esta limitación, compres rexistrarse.

Adecuado para proxección en canón ou en encerado interactivo.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/polarizacion-de-la-luz

Óptica Xeométrica

Curso completo (texto e imaxe) de óptica xeométrica, axeitado para bacharelato, realizado por Jesús Vilasuso Gato (IES Monelos). Inclué un applet Java para simular a formación de imaxes con espellos esféricos e lentes delgadas de uso moi áxil.

O curso é interesante como material complementario do alumnado. Os appplets de formación de imaxe son adecuados para uso na aula.

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/OptGeometrica/index.htm