Óptica Xeométrica

Curso completo (texto e imaxe) de óptica xeométrica, axeitado para bacharelato, realizado por Jesús Vilasuso Gato (IES Monelos). Inclué un applet Java para simular a formación de imaxes con espellos esféricos e lentes delgadas de uso moi áxil.

O curso é interesante como material complementario do alumnado. Os appplets de formación de imaxe son adecuados para uso na aula.

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/OptGeometrica/index.htm