Escalas termométricas

Aplicación flash que da valores das temperaturas nas escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit.

Pertence a web de Educaplus, libre pero que limita o número de entradas por sesión. Para evitar esa limitación, o usuario pódese rexistrar. O rexistro é gratuíto.

Adecuado como material de reforzo complementario.

URL do recurso: http://www.educaplus.org/game/escalas-termometricas

Advertisement

SIU

Web do Centro Español de Metrología con completa inforamción sobre o SIU, unidades e símbolos, múltiplos e submúltiplos e regras de escritura.

Adecuada como material complementario.

URL do recurso: http://www.cem.es/cem/es_ES/metrologia/sistemaunidades_basicas.jsp?op=sistemaunidades_basicas