Vectores

Aplicación flash feita por Carlos Abarca Fillat que propón  un instrumento interactivo para a comprensión, exercitación e aplicación dos vectores e dos problemas típicos do manexo de vectores. Inclúe as operacións alxebraicas e xeométricas cos seus correspondentes exercicios.

Esta aplicación acadou o 3º Premio de Materias Curriculares do CNICE en 2008.

Adecuada para proxección e para traballo na aula de ordenadores

URL do recurso: http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/vectores/vect/index.html

Advertisement